Kontakt i prodaja 015/344-388

 
 
 
MASINE I ALATI  
Možete pogledati i vezane kategorije METALOPRERADA i RECIKLAŽA

TRAŽNJA


<%@ Language = JScript %> <% // Enkelt exempel för koppling mellan ASP och MS Access. // // SKrivet av Loopia Support. var objconn; var rs; var sql; sql = "SELECT " + "* " + "FROM " + "mast" ; objconn = Server.CreateObject("ADODB.Connection"); try { // Skapa koppling till databasen. objconn.Open(connection_string); rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset"); rs.ActiveConnection = objconn; rs.CursorLocation = adUseClient; rs.CursorType = adOpenKeyset; rs.LockType = adLockOptimistic; rs.Open(sql); if (rs.RecordCount == 0) { // Inga rader funna. Response.Write("U toku je prenos podataka.\n"); } else { // Rader funna. Se till att man står på första raden och // skriv ut tabell och tabellhuvud. rs.MoveFirst(); Response.Write("\n"); Response.Write(" \n"); Response.Write(" \n"); Response.Write(" \n"); Response.Write(" \n"); Response.Write(" \n"); Response.Write(" \n"); Response.Write(" \n"); Response.Write("\n"); // Hämta och skriv ut rader tills sista raden påträffas. while (!rs.EOF) { ProductID = String(rs("ProductID").Value); ProductName = Server.HTMLEncode(String(rs("ProductName").Value)); QuantityPerUnit = Server.HTMLEncode(String(rs("QuantityPerUnit").Value)); UnitPrice = Server.HTMLEncode(String(rs("UnitPrice").Value)); UnitsInStock = String(rs("UnitsInStock").Value); ReorderLevel = Server.HTMLEncode(String(rs("ReorderLevel").Value)); Response.Write("\n"); Response.Write(" \n"); Response.Write(" \n"); Response.Write(" \n"); Response.Write(" \n"); Response.Write(" \n"); Response.Write(" \n"); Response.Write("\n"); rs.MoveNext(); } // Avsluta tabell och sida. Response.Write("
Prijava brojProizvodOpisCenaKolièinaAsortiman
Upit " + ProductID + "" + ProductName +"" + QuantityPerUnit +"" + UnitPrice + "" + UnitsInStock + "" + ReorderLevel + "
\n"); Response.Write("\n"); } } catch (e) { // Ett fel uppstod någonstans i databashanteringen eller utskriften. // Hantera felet. Detta exempel skriver bara ut ett meddelande. Response.Write("Ett problem uppstod: " + Server.HTMLEncode(e.message)); } finally { // Rensa upp. if (rs.State == adStateOpen) rs.Close; if (objconn.State == adStateOpen) objconn.Close; rs = null; objconn = null; } %>

PONUDA


<% // Enkelt exempel för koppling mellan ASP och MS Access. // // SKrivet av Loopia Support. var objconn; var rs; var sql; sql = "SELECT " + "* " + "FROM " + "masp" ; objconn = Server.CreateObject("ADODB.Connection"); try { // Skapa koppling till databasen. objconn.Open(connection_string); rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset"); rs.ActiveConnection = objconn; rs.CursorLocation = adUseClient; rs.CursorType = adOpenKeyset; rs.LockType = adLockOptimistic; rs.Open(sql); if (rs.RecordCount == 0) { // Inga rader funna. Response.Write("U toku je prenos podataka.\n"); } else { // Rader funna. Se till att man står på första raden och // skriv ut tabell och tabellhuvud. rs.MoveFirst(); Response.Write("\n"); Response.Write(" \n"); Response.Write(" \n"); Response.Write(" \n"); Response.Write(" \n"); Response.Write(" \n"); Response.Write(" \n"); Response.Write(" \n"); Response.Write("\n"); // Hämta och skriv ut rader tills sista raden påträffas. while (!rs.EOF) { ProductID = String(rs("ProductID").Value); ProductName = Server.HTMLEncode(String(rs("ProductName").Value)); QuantityPerUnit = Server.HTMLEncode(String(rs("QuantityPerUnit").Value)); UnitPrice = Server.HTMLEncode(String(rs("UnitPrice").Value)); UnitsInStock = String(rs("UnitsInStock").Value); ReorderLevel = Server.HTMLEncode(String(rs("ReorderLevel").Value)); Response.Write("\n"); Response.Write(" \n"); Response.Write(" \n"); Response.Write(" \n"); Response.Write(" \n"); Response.Write(" \n"); Response.Write(" \n"); Response.Write("\n"); rs.MoveNext(); } // Avsluta tabell och sida. Response.Write("
Prijava brojProizvodOpisCenaKolièinaAsortiman
Ponuda " + ProductID + "" + ProductName +"" + QuantityPerUnit +"" + UnitPrice + "" + UnitsInStock + "" + ReorderLevel + "
\n"); Response.Write("\n"); } } catch (e) { // Ett fel uppstod någonstans i databashanteringen eller utskriften. // Hantera felet. Detta exempel skriver bara ut ett meddelande. Response.Write("Ett problem uppstod: " + Server.HTMLEncode(e.message)); } finally { // Rensa upp. if (rs.State == adStateOpen) rs.Close; if (objconn.State == adStateOpen) objconn.Close; rs = null; objconn = null; } %>

 

Kompletni podaci

 
Možete pogledati i vezane kategorije METALOPRERADA i RECIKLAŽA
Copyright ©SanSi Marketing Sistem, All Rights Reserved